Skip to main content

Om mig

Forskargruppledare för EPHIR vid institutionen för folkhälsovetenskap. Även anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Stockholms läns landsting. Lång klinisk bakgrund inom psykiatri och geriatrik. 

Mitt huvudintresse är fysisk aktivitet och dess effekter på hjärnan. 

Loading bibliometrics...