Skip to main content

Ylva Pernow

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Bone metabolic diseases

Ylva Pernow is responsible for clinical studies on male osteoporosis and bone metabolic diseases ex hypophosphatemic rickets. 

Forskargrupp Tillväxt och metabolism

Selected publications

[pubmed:19308628]

[pubmed:16467976]

[pubmed:15329054]

[pubmed1572732]

[pubmed:1499638]

Loading bibliometrics...