Skip to main content
ginsberg_ylva.jpg

Ylva Ginsberg

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Forskningen rör olika aspekter av ADHD, inklusive samsjuklighet och innefattar såväl kliniknära studier som undersökningar med hjälp av befolkningsbaserade register. 

Jag är anknuten som postdoktoral forskare i docent Yvonne von Hausswolff-Juhlins forskargrupp för klinisk ätstörningsforskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap/Centrum för psykiatriforskning, 

Utbildning

Leg. läkare 1994, specialistläkare i psykiatri 1999.

Doktor i medicinsk vetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Avhandlingens titel: Attention deficit hyperactivity disorder in prison inmates: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41012.

Loading bibliometrics...