1-ylva_trolle_lagerros_foto-001.jpg

Ylva Trolle Lagerros

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Livsstilens påverkan på hälsa och framtida sjuklighet

Den övergripande frågan i min forskning är hur hälsa och framtida sjuklighet påverkas av livsstilen. Det finns mängder av råd och uppfattningar vad gäller t ex övervikt, fysisk aktivitet, sömn, kost och diabetes, men långt ifrån alla är baserade på fakta. Jag vill med min och mina doktoranders forskning ta fram kunskap som går att omsätta i konkreta råd.

Övervikt – från mitokondrier till intervention

Övervikt är ett globalt hälsoproblem – även i fattiga länder. Jag har gjort studier från mitokondriernas inverkan vid fetma till epidemiologiska studier om fetmans konsekvenser och kliniska interventionsstudier för att studera hur viktnedgång påverkar t ex sömnapnésyndrom. Varje år genomgår tusentals svenskar fetmakirurgi, sk bariatrisk kirurgi. Flera av mina pågående studier handlar om fetmakirurgi. Men alla kan, vill och ska inte opereras, så forskning om andra sätt att nå viktnedgång är minst lika viktig och pågår också inom min forskargrupp.

Fysisk aktivitet och sömn – viktiga delar av livsstilen

Med epidemiologisk ansats har jag studerat hur fysisk (in)aktivitet påverkar risken för framtida sjuklighet som tex cancer. Men för att kunna studera fysisk aktivitet i stora befolkningsgrupper har mycket av min forskning handlat om att ta fram mätmetoder för fysisk aktivitet. Sömn är en annan livsstilsfaktor som kan spela roll för hälsan. Vi har just nu flera forskningsprojekt om just sömnens ev inverkan på framtids sjuklighet etc.

Diabetes och benskörhet – folksjukdomar som drabbar många

Vanliga folksjukdomar som diabetes och benskörhet påverkas av vår livsstil. Att förstå samspelet mellan livsstil och läkemedel är avgörande för framgångsrika behandlingsmetoder. I mina läkemedelsepidemiologiska studier har jag stor nytta av min erfarenhet av livsstilsrelaterad forskning samt av min vardag att möta patienter med ffa diabetes och fetma.

Appar och webb – nykomlingar inom sjukvården som behöver utvärderas

Modern teknik som webb, sms och appar är självklara delar av livet för många idag. Men inom sjukvården har man inte kommit så långt än. De senaste åren har jag jobbat med ny teknik i en mängd olika studier. T ex webb-intervention för att förbättra lokförares hälsa och Viktklubb för att gå ner i vikt. Just nu genomför vi en större studie med är en individuell digital vårdplan och app-stöd för bättre levnadsvanor såsom mer fysisk aktivitet och hälsosammare kost för diabetespatienter. Detta gör vi som en randomiserad klinisk studie i samarbete med fem vårdcentraler i Stockholmsområdet.

Mitt mål är att vi med vetenskap och beprövad erfarenhet ska kunna införa modern teknik i vår vardag i hälso- och sjukvården.

Utbildning

1998 Läkarexamen, Uppsala Universitet

1999 Master of Public Health, Harvard School of Public Health

2004 Legitimerad Läkare

2006 Medicine Doktor, Karolinska Institutet

2011 Docent, Karolinska Institutet