Om mig

Xiaonan jobbar som data scientist inom en Nationell E-Infrastruktur för Åldrande Forskning (NEAR). NEAR koordinerar de största populationsbaserade longitudinella studierna om åldrande och hälsa i Sverige. Syftet med NEAR är att 1) underlätta och främja åldrande forskning i Sverige, 2) öka internationellt samarbete och utbyte samt att 3) förbättra forsknings kvaliteten och generaliserbarheten av forsknings resultat. Det slutgiltiga målet är att identifiera effektiva och genomförbara interventioner för att förbättra hälsan och vården för äldre personer. För mer information besök https://www.near-aging.se

Loading bibliometrics...