Skip to main content
Associate Professor

Docent

Weili Xu

Forskare

Docent

Om mig

Jag har en magisterexamen i medicin och jag fick doktorsexamen. i Geriatrisk Epidemiologi vid Karolinska Institutet 2008. Under 2008-2012 arbetade jag som postdoktoral forskare. Därefter belönades jag den 4-åriga finansieringen av forskarassistent från forskningsrådet under 2013-2016. Från 2017 har jag varit anställd som seniorforskare.

 

Forskargruppen:

Zhida Wang, Postdoc

Federica Prinelli, Postdoc

Anna Marseglia, Postdoc

Wei Wu, Postdoc

Cristina Dintica, PhD student

Ying Shang, PhD student

Jie Guo, PhD student

 

Forskningsfinansiering

FORTE Swedish Research Council Swedish Diabetes Association Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse Alzheimerfonden The Board of Doctoral Education (KID) China Scholarship Council

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom geriatrisk epidemiologi med fokus på metaboliska störningar, näring och demenssjukdomar. Specifika forskningsrelaterade frågeställningar är (a) samspelet mellan kardiometaboliska sjukdomar och genetiska faktorer och hur de påverkar kognitiv nedsättning och demens; (b) hur nutrition och kost samverkar med kognitivt åldrande; (c) relationen mellan tandhälsa och kognitiv nedsättning och förändringar i magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan; och (d) att utforska kompensatoriska mekanismer mot demenssjukdomar.

Utbildning

BSc, Tianjin Medical University 1987

Magisterexamen, Tianjin Medical University 1990

PhD, Karolinska Institutet 2008

Docent, Karolinska Institutet 2013

Seniorforskare 2017

Akademiska priser och utmärkelser

Svensk Förening för Diabetologi: The Best Clinical Diabetological Dissertation

Loading bibliometrics...