Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst inriktad på epidemiologi och etiologi för cancer i luft- och mag/tarmkanalen, men omfattar på senare tid även neurodegenerativa sjukdomar

Forskningsverksamheten består av registerbaserad forskning, storskaliga fältarbeten i olika delar av världen, samt ett  molekylärbiologiskt laboratorium för molekylär epidemiologi (microbiom, tumörmutation, etc).

Jag har handlett 10 doktorander av vilka de flesta har befordrats till självständiga gruppledare. Forskargruppen består för närvarande av 6 postdocs/juniora forskare och 6 doktorander, samt gästforskare/studenter och masterstudenter.

Hittills har jag publicerat 210 vetenskapligt granskade forskningsartiklar med mer än 5000 citeringar.

För information om mina forskningsstudier se min engelskspråkiga sida.

Doktorander

Utbildning

  • 1988, läkarexamen, Fujian Medical University, China
  • 1991, MSc, cancerepidemiologi, Fujian Medical University, China
  • 2003, PhD, epidemiologi, “Aspects of gastroesophageal cancer and risk for esophageal cancer. An epidemiological approach”, huvudhandledare Olof Nyrén

Akademiska priser och utmärkelser