Volen picture

Volen Ivanov

Anknuten till Forskning

Om mig

Leg. psykolog och postdok. Jag arbetar som kvalitetsansvarig psykolog vid Psykiatri Sydväst och bedriver forskning vid Psykiatri Sydväst genom forskargruppen Rücklab vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad mot utveckling, utvärdering och implementering av psykologisk behandling för tillstånd som ofta benämns som tvångssyndrom och relaterade tillstånd.  Bland de tillstånd jag är särskilt intresserad av ingår samlarsyndrom (hoarding), tvångssyndrom (OCD), trichotillomani, dermatillomani, luktrefenssyndrom (olfactory reference syndrome), tics/tourettes syndrom och hälsoångest. 

Jag är huvudhandledare för doktoranderna Mia Asplund, Susanna Österman och Sofia Jägholm. 

Min forskning finansieras huvudsakligen av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Pedagogiska meriter

Jag föreläser om psykoterapi på arbetsterapeutprogrammet och genomför regelbundet utbildningar i bemötande och insatser för personer med samlarsyndrom.