kvamorby_pp.jpg

Viveca Gyberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Viveca Gyberg tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2009, vilket inkluderade utbytesstudier vi Mount Sinai School of Medicine i New York, USA. Direkt efter examen påbörjade hon sin AT-tjänstgöring vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna varefter hon 2011 började sin 5 år långa specialisering (ST-tjänstgöring) för att bli allmänläkare. Hon fick snart en plats som forskar-ST-läkare vilket betyder att 2 års finansierad forskning läggs till ST-tjänstgöringen, detta gjorde att hon 2014 försvarade sin doktorsavhandling om prevention av hjärtkärlsjukdom och diabetes med professor Lars Rydén som handledare.

Utöver sin medicinska utbildning har hon ett års studier (2005-2006) inom management och internationella relationer vid University of St. Andrews i Skottland samt sex månaders studier inom demokrati och mänskliga rättigheter vid Teologiska Högskolan i Stockholm.

Under 2015 förekom hon regelbundet som TV-doktor i TV4s program Vardagspuls. Viveca Gyberg är även en uppskattad lärare, rådgivare och föreläsare.

Forskningsbeskrivning

Viveca Gyberg brinner för folkhälsa samt prevention både på individ- och samhällsnivå.

Efter att hon försvarade sin avhandling kring förebyggande av hjärtkärlsjukdom och diabetes har hon som postdok fortsatt att forska kring preventiva strategier mot hjärtkärlsjukdom och diabetes i olika riskgrupper och den generella befolkningen. Hennes forskningsområde inkluderar policy, livsstil, läkemedel, riskmarkörer, diagnostik och intervention.