Vitali Grozman

Vitali Grozman

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Thoraxradiolog och forskare i gruppen Diagnostisk Radiologi, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK), Karolinska Institutet. Forskningsprojekt som rör lungcancerscreening, stereotaktisk radioterapi (SBRT), interventionell thoraxradiologi, precision cancer medicine (PCM) och artificiell intelligens (AI).