Om mig

Jag är projektledare och nationell utplockskoordinator för Biobank Sverige, placerad hos KI Biobank sen 2021. Jag koordinerar biobankernas samarbete vid utplock av vätskebaserade prov från nationella provsamlingar, där prov förvaras distribuerade runt landet. I samband med koordinering driver jag projektarbete som syftar till att underlätta den nationella utplocksprocessen för forskare och identifiera resurs- och anpassningsbehov. Mer information finns i forskningsguideBiobank Sveriges hemsida.

 

Bakgrund

Mina publikationer kan hittas på PubMed under namnet Virpi Leppä via denna länk. Jag har doktorerad inom genetik från Helsingfors Universitet inom MS genetik (2013), postdoctorand på UCLA hos Daniel H. Geschvind inom autism genetik (2013-2017), samt arbetet som prohjektledare hos KI inom projekt som syftar på att hitta både genetiska och miljömässiga faktorer bakom ätstörningar (2017-2021).