Om mig

Jag arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (universitetsförvaltningen). Det innebär att jag handlägger studenters ansökningar om riktat pedagogiskt stöd. Jag arbetar också som verksamhetsstöd mot institutioner och lärare.

Tidigare har jag arbetat som logoped, med läs- och skrivutredningar och med rehabilitering.

Utbildning

logopedexamen

magisterexamen i lingvistik