viktor_027_red.jpg

Viktor Månsson

Doktorand

Om mig

leg. psykolog

Forskningsbeskrivning

Pilot study emotion regulation group treatment for Gambling Disorder

Denna pilotstudie kommer undersöka dugligheten i en ny behandlingsmanual för personer med hasardspelsyndrom och samtidig psykisk ohälsa och/eller andra beroenden. Manualen bygger på emotionsregleringsstrategier såsom acceptans, värderad riktning och problemlösning. Denna studie görs i samverkan med Beroendecentrum Stockholm där behandlingen ges i gruppformat.  

Craving to Gamble and Craving for Alcohol: a Comparative phenomenological Study

Denna studie kommer att undersöka fenomenet spelsug (eng. craving eller urge) hos personer med hasardspelsyndrom. Studien kommer att jämföra individer som upplever sug för spel om pengar med individer som upplever sug för alkohol. Ambitionen är att kartlägga sugets styrka, dess tankemässiga innehåll och hur personer förhåller sig till det bl.a. 

Pedagogiska meriter

Föreläst på Centrum för psykiatriforsknings utbildning för spelberoberoendebehandlare samt nätverksträffar för spelberoendebehandlare. 

Flertalet föreläsningsuppdrag för landsting och regioner om spelproblem och spelberoende. 

Föreläsning om spelberoendets psykologi i webutbildning om spelproblem: 

https://360.articulate.com/review/content/05b9388a-af87-48f5-992b-ec864227577c/review

 

 

Utbildning

M.Sc. Psychology