viktor_027_red.jpg

Viktor Månsson

Anknuten till Forskning

Om mig

leg. psykolog

Med Dr.

Forskningsbeskrivning

Legitimerad psykolog och Med dr, Division Psykiatri, Region Dalarna och Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

 

Om forskningen

Spelberoende (Hasardspelsyndrom enligt DSM 5) är klassat som ett beroendesyndrom och drabbar cirka 0,5% av den vuxna befolkningen årligen. Ett fåtal av dessa söker hjälp och behandling inom hälso-sjukvården. I min avhandling undersökte jag symtom och skadeverkningar hos personer med spelberoende samt hur psykologisk behandling kan förbättras både vad gäller dess innehåll, genom att inkludera strategier för emotionsreglering, samt hur behandlare av personer med spelproblem kan öka sin trygghet i yrkesutövandet. 

Jag disputerade i April 2023 med avhandlingen: “Healthcare when the bets are off: symptoms, trajectories and treatment of individuals with gambling disorder”.

Engelska

Gambling Disorder is listed among the addictive disorders and affects about 0,5% of the adult population in Sweden annually. A few of those seek treatment within healthcare. My thesis investigated symptoms and harms among individuals with gambling disorder, how treatment could be improved by adding emotion regulation strategies, and how counselors delivering treatment for problem gambling could improve their role security.

 

Forskargrupp

K8.CPF.Jayaram/Hammarberg

https://medarbetare.ki.se/orgid/520821053

 

Publikationer Viktor Månsson

 

Avhandling

Healthcare when the bets are off: symptoms, trajectories and treatment of individuals with gambling disorder

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48508

 

2023

Månsson, V., Pettersson, E., Mittendorfer-Rutz, E., Guterstam, J., Berman, A.H., Jayaram Lindström, N., Molero, Y. The risk and development of work disability among individuals with gambling disorder: a longitudinal case-cohort study in Sweden. (Manuscript submitted)

Molander, O., Månsson, V., Berman, A. H., Grant, J. E., & Wennberg, P. (2023). Assessing Gambling Disorder Using Semistructured Interviews or Self-Report? Evaluation of the Structured Clinical Interview for Gambling Disorder Among Swedish Gamblers. Assessment, 10731911221147038.

https://doi.org/10.1177/1073191122114703

 

2022

Månsson, V., Samuelsson, E., Berman, A. H., & Nilsson, A. (2022). Treatment for problem gambling and counselors’ perception of their clinical competence: a national web survey in Sweden. Addiction science & clinical practice, 17(1), 1-11.

https://doi.org/10.1186/s13722-022-00347-w

 

Månsson, V., Molander, O., Carlbring, P., Rosendahl, I., & Berman, A. H. (2022). Emotion regulation-enhanced group treatment for gambling disorder: a non-randomized pilot trial. BMC psychiatry, 22(1), 1-13.

https://doi.org/10.1186/s12888-021-03630-3

Månsson, V., Andrade, J., Jayaram-Lindström, N., & Berman, A. H. (2022). “I see myself”: Craving imagery among individuals with addictive disorders. Journal of Addictive Diseases, 1-14.

https://doi.org/10.1080/10550887.2022.2058299

 

2021

Månsson, V., Wall, H., Berman, A. H., Jayaram-Lindström, N., & Rosendahl, I. (2021). A Longitudinal Study of Gambling Behaviors During the COVID-19 Pandemic in Sweden. Frontiers in psychology, 12.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.708037

Molander, O., Volberg, R., Månsson, V., Sundqvist, K., Wennberg, P., & Berman, A. H. (2021). Development of the Gambling Disorder Identification Test: Results from an international Delphi and consensus process. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 30(2), e1865.

https://doi.org/10.1002/mpr.1865

 

2019

Molander, O., Volberg, R., Sundqvist, K., Wennberg, P., Månsson, V., & Berman, A. H. (2019). Development of the gambling disorder identification test (G-DIT): protocol for a Delphi method study. JMIR research protocols, 8(1), e12006.

doi: 10.2196/12006

 

2018

Månsson, V., Molander, O., Jayaram-Lindstrom, N., Andrade, J., & Berman, A. H. (2018). Craving to Gamble and Craving for Alcohol: A protocol for a comparative phenomenological Study. Journal of Behavioral Addictions, 7(1).

 

Böcker och kapitel

 

2023

Kapitel: Problemspelande, hasardspelsyndrom och behandlingsutfall: Identifiera, diagnosticera och mäta. AH Berman, O Molander, V Månsson. I Boken: Spelberoende av Hansson m.fl. 2023. Studentlitteratur. Lund. 

 

2022

Månsson, V. & Nilsson, A. (2022). Behandla spelproblem med KBT: Teori och praktik. Studentlitteratur. Lund.

 

2018

Kapitel: ”Samsjuklighet vid Hasardspelssyndrom” i: Ortiz, L. (2018). Till spelfriheten! Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende. Manual för behandling individuellt eller i grupp. Stockholm: LLOA Förlag.

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

Föreläst på Centrum för psykiatriforsknings utbildning för spelberoberoendebehandlare samt nätverksträffar för spelberoendebehandlare. 

Flertalet föreläsningsuppdrag för landsting och regioner om spelproblem och spelberoende. 

Föreläsning om spelberoendets psykologi i webutbildning om spelproblem: 

https://360.articulate.com/review/content/05b9388a-af87-48f5-992b-ec864227577c/review

 

 

Utbildning

M.Sc. Psychology

PhD