Om mig

Allmänkirurg och ST-läkare i kärlkirurgi som arbetar på kärlsektionen, VO kirurgi, Södersjukhuset. Doktorand vid KI-SÖS och SOSVASC. Våra forskningsprojekt handlar om att bättre förstå sjukdomsförloppet och utvärdera resultaten, särskilt på längre sikt, för patienter som genomgått endovaskulär behandling (TEVAR) pga traumatisk aortaskada (BTAI). 

Loading bibliometrics...