Om mig

Allmänkirurg och ST-läkare i kärlkirurgi som arbetar på kärlsektionen, VO kirurgi, Södersjukhuset. Doktorand vid KI-SÖS och SOSVASC. Våra forskningsprojekt handlar om att bättre förstå sjukdomsförloppet och utvärdera resultaten, särskilt på längre sikt, för patienter som genomgått endovaskulär behandling (TEVAR) pga traumatisk aortaskada (BTAI).