Skip to main content

Leg. tandläkare.
Momentansvarig i extraktionskursen/oral kirurgi på tandläkarprogrammet.
Klinisk handledare i oral kirurgi.

Victor Hansson

Klinisk handledare

Leg. tandläkare.
Momentansvarig i extraktionskursen/oral kirurgi på tandläkarprogrammet.
Klinisk handledare i oral kirurgi.

Institution och organisatorisk tillhörighet:
Loading bibliometrics...