doktorsportratt.jpg

Vibeke Sparring

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en kandidatexamen i European Business Studies från Växjö universitet och en master examen i International Management från Johannes Kepler Universität, Österrike. Innan jag kom till KI arbetade jag med kvalitets- och utvecklingsarbete på Landstingsförbundet (nu Sveriges Kommuner och Landsting) där jag bland annat var projektledare för Kvalitetsutmärkelsen svensk hälso- och sjukvård. I augusti 2013 försvarade jag min avhandling "As time goes by: Diabetes mellitus and the health services from short- and long-term perspectives - healthcare utilisation, costs and health-related quality of life".

Forskningsbeskrivning

Syftet med min avhandling var att analysera hur vårdkonsumtion, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet skiljer sig för individer med diabetes jämfört med kontrollpersoner från den allmänna befolkning och att analysera hur dessa skillnader är associerade till sjukdomslängd och förändringar i vården över tid. Vi ville även analysera diabetesvården ur ett jämlikhetsperspektiv.

Våra slutsatser var att individer med diabetes verkar leva ett relativt "normalt" liv med mindre sjukhusvård och mer egenvård än 16 år tidigare. Vår studie visade däremot att vårdkonsumtion, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet varierar beroende på kön och socioekonomisk bakgrund. Förutom att ha diabetes, påverkade vårdkonsumtion, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet av om man är kvinna, har låg utbildningsnivå eller låg inkomst, och om man är gift eller inte.

För närvarande är jag involverad i olika projekt som på olika sätt analyserar användandet av kvalitetsregister. Därutöver fortsätter jag att analysera frågeställningar som uppkommit i samband med avhandlingsarbetet, t ex missnöje med vård och hur socioekonomiska faktorer påverkar vårdkonsumtionen.