Om mig

Jag är doktorand och jobbar även som lärare på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på sjuksköterskeprogrammet och på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktsjuksköterska.

Jag jobbar fortfarande kliniskt både på sjukhus men också i primärvården som distriktsköterska, framförallt inom hemsjukvården. 
 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsarbete handlar om förstoppning hos äldre personer. Jag har bland annat intervjuat vårdpersonal på inom geriatrisk vård om deras upplevelser av att hantera förstoppningsproblematik hos äldre patienter inlagda på sjukhus. 

Jag har även intervjuat äldre personer och undersökt deras erfarenheter av förstoppning.