Om mig

Docent i omvårdnad, leg. sjuksköterska.  Min forskning utgår primärt från Ambulerande omvårdnad som omfattar hälso- och sjukvårdsverksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård, mitt fokusområde är inom ambulanssjukvården. 

Forskningsbeskrivning

Forskning inom prehospital vård omfattar patientens akuta vårdkedja; samtalet till 112, ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande samt det första omhändertagandet på sjukhusens akutmottagning. 

Pedagogiska meriter

2019-2020 Programdirektor (PD) specialistsjuksköterskeprogrammen 

2014- Ledamot KI Pedagogiska Akademi 

Utbildning

2017 Docent i Omvårdnad

2012 Doktorsexamen. Feedback between dispatch centre and ambulance- Strengthening the chain of care, Karolinska Institutet

2001 Magisterexamen, pedagogik inriktning omvårdnad

1994 Högskoleexamen i Intensivvård 

1988 Sjuksköterskeexamen- legitimerad sjuksköterska

Akademiska priser och utmärkelser

2017 KLOK priset till akademisk Ambulans Priset tilldelas en vårdenhet i i Stockholm som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera områden Motiveringen var: ” Man har på ett föredömligt sätt lyckats organisera och implementera ambulanssjukvården som en VFU –arena för studenter som på ett spännande och utmanande sätt får integrera teori och praktik samt träna och utveckla sina kliniska färdigheter”