Om mig

Jag arbetar som adjunkt på enheten för Undervisning och lärande (UoL), pedagogik i VIL. Undervisning och lärande (UoL) är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet som har som uppdrag att stimulera verksamheternas lärare/handledare att få en ökad pedagogisk kompetens. Som kursledare för kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) ser jag att jag tillsammans med lärarlaget har stora möjligheter till det. Mina stora intresseområden är verksamhetsförlagt lärande (VIL) och interprofessionellt lärande (IPL). Jag har lång erfarenhet som tidigare VIL-samordnare på fysioterapeutprogrammet, avdelningen för fysioterapi, och är även IPL-promotor och kursansvarig i kursen Tema hälso- och sjukvård interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning. 

Utbildning

2022  Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession

2015  Medicine licentiatexamen, Karolinska Institutet

2013  Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

2004 Handledarutbildning för sjukgymnaster

2002  Medicine magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet 

2002  Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet