Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för fysioterapi. Mina stora intresseområden är verksamhetsförlagt lärande (VIL) och interprofessionellt lärande (IPL). Stor del av mitt arbete går till att samordna den verksamhetsförlagda utbildningen på fysioterapeutprogrammet men jag är även IPL-promotor och kursansvarig i kursen Tema hälso- och sjukvård interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning. I tillägg har jag ett uppdrag på enheten för Undervisning och lärande (UoL) som är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet där jag bland annat medverkar till att verksamheternas handledare får en ökad pedagogisk kompetens.

Utbildning

2015  Medicine licentiatexamen, Karolinska Institutet

2013  Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

2002  Medicine magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet 

2002  Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet