Forskningsbeskrivning

Jag är doktorand i Pia Svedbergs forskningsgrupp. Mitt forskningsprojekt fokuserar på tidig debut av mental ohälsa och svårigheter i arbetslivet. Jag använder både longitudinella och tvillingstudier för att undersöka dessa samband. I och med att vi använder tvillingstudier har vi även möjlighet att beakta familjära faktorer.