Vendela Breeze

Vendela Breeze

HR-administratör

Om mig

Jag är HR-administratör för Neuroavdelningen på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Till mig kan du vända dig med frågor som rör din anställning eller om du som chef vill ha stöd i ett personalärende.

Personalfrågor

Jag och mina kollegor på institutionens HR-enhet arbetar exempelvis med:

  • Anställningsärenden. Vilket bland annat innefattar sjukdom, tjänstledighet, lönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk. 
  • Rekrytering. Hos oss får du stöd om du ska rekrytera nya medarbetare, både rådgivande och administrativt.
  • Ersättning för tillfälligt anställda. Vi hjälper dig med regler kring ersättningar samt administration inför utbetalning.
  • Anknytningar. Vi hjälper dig med regler kring anknytningar samt med administrationen vid registrering, förlängning och avslut.
  • Om du upplever problem i ditt arbete eller i din arbetsgrupp, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, kan du vända dig till oss.

För frågor gällande anknytningar, vänligen kontakta oss via kimkat@cns.ki.se  Du kan även vända dig till vår gemensamma HR-email hr@cns.ki.se eller besöka oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Loading bibliometrics...