https://ki.se/en/nvs/global-health-nursing-and-sustainable-development

Vanja Berggren

Lektor

Summary

Vanja Berggren is teaching at different courses in health sciences and in nursing at Karolinska Institutet. Her field of research is sexual and reproductive health and rights (SRHR).

Om mig

Vanja co-ordinates a projectgroup on gobal health at

https://ki.se/en/nvs/global-health-nursing-and-sustainable-development

that also acts as co-ordning platform of a research network on female genital mutilation (FGM).

 

Forskningsbeskrivning

Vanja Berggren, lektor i omvårdnad, docent i folkhälsovetenskap

Medparten av Vanjas forskning är genomförd i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i låginkomstländer. För närvarande omfattar forsknings fokus FNs Hållbarhetsmål (SDGs) 3 och 10, specifikt i samband med förebyggbara sjukdomar i Mellan östern (främst Jordanien),mödrahälsovård mm i Sydafrika och hållbar hälsa (SRHR) efter immigration till Sverige.

Pågående relevanta projekt

1 Community health capacity building collaboration with Limpopo University in South Africa, supported by SAMR-FORTE´, capacity building in maternal health.

2 Prevention of Female Genital Mutilation in the community. A National Research Network. Funded by FORTE (2019-2021).

Vanja co-ordinates a project group in Sexual health, nursing och sustainable development at the Division of Nursing, Department of Neurobiology, Caringscience and Society, Karolinska Institutet.

Pedagogiska meriter

Vanja Berggren har undervisat i Global hälsa, folkhälsovetenskap och omvårdnad vid flera svenska Universitet samt vid post doktoral period i Syrien samt i Saudiarabien. För närvarande är Vanja kursledare för kursen Sexuell hälsa samt kursen Hälsa, livsvillkor och miljö vid enheten för omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, vid Karolinska Institutet. 

Vanja har bidragit med kapitel mm till sammanlagt 8 böcker, den senaste följer här:

Berggren V. (2019) Book title: The Convention of the Child in Perspectives. Chapter: Genital mutilations of girls in a Swedish context. (In Swedish) Könsstympning av flickor i en svensk kontext. i boken: Perspektiv på barnkonventionen. Forskning, teori och praktik. Redaktörer:  Ponnert, Lina & Sonander, Anna. Studentlitteratur, Lund. ISBN:  978-91-44-12501-5