Skip to main content
novak_valentina.jpg

Valentina Novak

Biomedicinsk analytiker

Anknytning:
C8.Biobanken.Lab
Institutioner:
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
Loading bibliometrics...