Om mig

Född 1943, disputerade vid KI (Huddinge) 1974 och blev kort därefter specialist i ortopedi. Forskningsintressen: benbiologi - bl. a. vitamin D, celldifferentiering; biomaterial, kirurgisk teknik.

Tidigare arbete vid Dep. of Biochemistry, University of Wisconsin-Madison i samarbete med HF DeLuca. Tjänstgjort i USA bl. a. under en 3-årsperiod som Professor and Chairman. 1987 utnämnd till professor i ortopedi vid KI och har även varit klinikchef vid Huddinge sjukhus. Var tidigare enhetschef för Enheten för ortopedi vid institutionen (CLINTEC).

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden Fortsatt experimentell forskning men även kliniskt arbete - det sistnämnda med särskild inriktning på totalplastikkirurgi. Aktuella projekt: betydelsen av SIRT-1 för uppkomsten av osteoporos och arthros - experimentella studier; funktionssparande metodik vid höftplastikkirurgi; betydelsen av metallfrisättning från ledimplantat.