Om mig

Docent. Med. Dr. Leg. Psykolog.

Forskningsbeskrivning

Kognitiva nedsättningar kan orsakas av ett brett spektrum av medicinska tillstånd och medför ofta svåra konsekvenser för den drabbade i form av minskat oberoende och funktionalitet. Det finns ett stort behov av effektivare metoder, både gällande tidig diagnostik men även gällande psykologiska behandlingsmetoder för att öka självständighet och förbättra välmåendet.

Min forskningsinriktning har två huvudspår:

1. Det första spåret syftar till att skapa en innovativ forskningsplattform för utveckling och utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder och kognitiva rehabilitering för personer med kognitiv svikt. Vi kommer att utvärdera både feasibility och effekter av behandling/rehabilitering. Målet är att förbättra prevention och psykiskt mående för en patientgrupp som många gånger saknar verksamma stödinsatser.

2. Det andra spåret är att vidareutveckla och utvärdera det pågående MemClin-projektet (se webbadress nedan). MemClin-projektets storskalighet och populationsbaserade karaktär gör det till en viktig plattform för klinisk relevant forskning under många år framöver. I nuläget består databasen av kliniska data från ungefär 3000 personer, med en förväntad tillströmning av cirka 1000 nya individer per år. Projektet är inriktat på att öka kunskapen om tidiga kliniska manifestationer av olika neurodegenerativa sjukdomar och andra kognitiv tillstånd. Etableringen av MemClin gör det möjligt att bygga  robusta modeller för att förbättra den diagnostiska precisionen och stärka den longitudinella prediktionen.