Om mig

Allmän kirurg i botten med kirurgisk vidareutbildning inom Övre Abdominell Kirurgi samt Endoskopi. Teamchef endoskopisk kirurgi. Ledamot i Endoskopiutskottet, Svensk Gastroenterologisk Förening. Styrelseledamot i Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE). Ordförande i The Nordic countries Allied Network for Development and Research in Endoscopy (ANDRE)

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde Endoskopisk kirurgi Födointagsreglering

Utbildning

Undervisningsområde Övre abdominell kirurgi samt Endoskopi