valdimarsdottir_unnur_foto_gunilla_sonnebring.jpg

Unnur Valdimarsdottir

Senior forskare

Om mig

Utöver min gästprofessur vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, är jag professor i epidemiologi och vice prefekt vid Medicinska Faculteten, Islands Universitet i Reykjavik. Min forskning ligger i gränsområdet mellan psykiatrisk och cancerepidemiologi och har som övergripande målsättning att öka kunskapen om hur svåra livshändelser och psykisk stress påverkar sjukdomsförekomst och överlevnad i en vid bemärkelse.

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med min forskning är att öka förståelsen för hur psykisk stress vid svåra livshändelser (t.ex. förlust av anhöriga eller vid cancerdiagnos) samt psykiatrisk sjukdom bidrar till sjukdomsförekomst och överlevnad. En viktig aspekt är att belysa genetiken bakom variationen i sjukdomsförekomst och dödlighet efter exponering för svåra livshändelser. Med en fantastiskt kompetent grupp vänner - forskarstudenter, post docs och kollegor – i Sverige, Island samt USA försöker vi belysa dessa frågor, i huvudsak genom följande studier:

 • Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004
 • Populationsbaserade registerstudier för ökad förståelse för hur svåra livshändelser påverkar sjukdomsförekomst och dödlighet (huvudsakligen baserade i Sverige)
 • Stress-And-Gene-Analysis (SAGA) kohorten – en prospektiv datainsamling genom frågeformulär samt biologiskt material för att belysa den potentiella synergin mellan stress, modern livsstil och arv på sjukdomsförekomst (baserad i Reykjavik, Island)
 • Genetiken bakom variationen i sjukdomsförekomst (inklusive PTSD) samt mortalitet efter exponering för trauma eller svåra livshändelser (Svenska Tsunami kohorten, SAGA kohorten, och deCODE Genetics)
 • Prospektiva kohorter om hur stress vid cancerdiagnosen påverkar överlevnaden (LUNG-kohorten i Reykjavik, PROCESS i Örebro).

Utbildning

 • BA Psykologi, Islands Universitet (1996)
 • PhD Klinisk cancer epidemiologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet (2003)
 • Post Doc, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet (2004-2006)
 • Docent, Medicinska Faculteten, Islands Universitet (2007)

Akademiska priser och utmärkelser

 • Early Scientific Achievement Award (Hvatningarverðlaunin) – The Science and Technology Policy Council, Prime Ministry of Iceland (2010)
 • David and Astrid Hageléns Foundation´s Science Award, Karolinska Institutet (2005)