unn-britt_johansson.jpg

Unn-Britt Johansson

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Anknuten forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Unn-Britt Johansson är leg. sjuksköterska (1989), medicine doktor och sedan mars 2014 anknuten till Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.  Hennes nuvarande anställning är professor sedan 2013 vid Sophiahemmet Högskola (www.shh.se). Unn-Britt avlade sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet (2001) inom området insulinbehandling vid typ 1 diabetes: studier av blodglukosvariabilitet i relation till pumpbehandling, magsäckstömning och livskvalitet.

År 2010 blev Unn-Britt Johansson docent vid Sophiahemmet Högskola. Hon har erfarenhet som klinisk lektor med ansvar för huvudområdet omvårdnadsvetenskap och implementering och utförande av Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (www.nkse.se). Erfarenhet av pedagogiskt arbete i vård- och medicinområdet och för yrkesverksamma. Hon har nationella och internationella samarbeten inom forskning och utbildning och undervisar inom utbildningar på grund och avancerad nivå. Ett av pågående förtroendeuppdrag är att planera programinnehåll för Education & Integrated Care vid världsdiabeteskongressen som anordnas av International Diabetes Federation (IDF) 2015 i Vancouver, Canada.

 

Forskningsbeskrivning

Unn-Britt Johansson bedriver huvudsakligen forskning inriktad mot diabetesvård inom t.ex patientutbildning, rädsla för hypoglykemi och hälsofrämjande arbete. Unn-Britts pågående forskning belyser också utveckling och utvärdering av frågeformulär samt att utveckla patientrapporterade utfallsmått för Nationella Diabetesregistret. Därtill projekt som belyser personens upplevelser och erfarenheter i samband med långvarig sjukdom såsom diabetes och reumatoid artrit.  Unn-Britt har medverkat i flera multidisciplinära projekt. I samverkan med andra lärosäten drivs flera pedagogiska projekt med syfte att utvärdera examinationsformer och erfarenheter av klinisk lärandemiljö.