Skip to main content

Ulrika Hallgren

Samordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som Karolinska Instiutets (KI:s) centrala Kemikaliesäkerhetssamordnare har jag till uppgift att stötta  KI:s verksamheter kring säker och laglig hantering av kemikalier ur ett miljö- och arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. I uppdraget ingår att verka rådgivande och systemstödjande, men vid behov också agera gällande kontroll och uppföljning.  Viktiga delar i mitt arbete är att utbilda och informera medarbetare och studenter samt att skapa interna styrdokument och rutiner. Jag är central systemadministratör för kemikalieregistret KLARA, den kemikaliedatabas där KI:s verksamheter skall föra register över alla kemiska produkter.

 

 

Utbildning

Fil. Dr. Organisk kemi (Stockholms Universitet 2008)

Loading bibliometrics...