Skip to main content
Foto by Stefan Zimmerman

Ulrica Nilsson

Professor/sjuksköterska

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är medicine doktor i omvårdnad (2003) vid Hälsouniversitetet i Linköping, docent i perioperativ omvårdnad (2009) och professor i omvårdnad 2012-2018 vid Örebro universitet och professor i omvårdnad sedan 2018 vid Karolinska Insitutet. 

Min anställning vid Karolinska institutet är en förenad anställning med Karolinska universitetssjukhuset där jag arbetar som universitetssjuksköterska och specialistsjuksköterska vid Funktion Perioperativ Medicin och intensivvård. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är perioperativ omvårdnad/vård  med fokus  framför allt inom postoperativ återhämtning.

  RAPP 1.0 - Recovery Assessment by Phone Points. RAPP är en IT lösning där en applikation (app) installeras på patientens smartphone och där patienten dagligen besvarar hur han/hon återhämtar sig. Återhämtningen skattas på ett validerat instrument, svensk version av Quality of Recovery. Patienten kan också via sin app meddela om han/hon önskar få kontakt med en sjuksköterska. Clinicaltrials.gov NCT02492191

RAPP 2.0 - a digital solutions for equal access and quality of postoperative care Projektet är en fortsättning på RAPP 1.0 och syftar till att studera postoperativ återhämtning och oplanerade vårdkontakter mellan icke-svenska talande arabiska och somaliska patienter jämfört med svensktalande patienter vid användandet av RAPP samt att studera om det finns samband mellan e-hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning och om det i så fall skiljer sig mellan de två grupperna.

SEHLO - Self-efficacy and health literacy impact on outcome after bariatric surgery.  Projektet syftar till att studera hälsolitteracitet, egenförmåga och registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) i en grupp personer som opererats för överviktskirurgi. 

 CoMIT - Cognitive Measurement by IT . Projektet syftar till att utveckla och utvärdera digitala spel som mäter postoperativ kognition och studera om det finns några samband mellan postoperativ kognitiv dysfunktion och postoperativ återhämtning samt e-hälsolitteracitet.

COME- Cognitive Measurements and Experiences. Tidig postoperative kognition ur patientens perspektiv och hur det kan relateras till objektiva förändringar som inflammatoriska biomarkörer, kognitiva tester och postoperativ återhämtning. 

StEP - Standardizing Endpoints in Perioperative Trials. Ett internationellt forskningssamarbete i syfte att ta fram standardiserade  endpoints efter anestesi.

Sjuksköterska inom postoperativ vård:  Kompetens och roll. Ett internationellt och nationellt forskningssamarbete i syfte att undersöka och jämföra roll och kompeten bland sjuksköterskor som arbetar på en postoperativ enhet, både ur ett nationellt så väl som ett internationellt perspektiv. ​

Postoperative Recovery. Projektet syftar till att definiera vad postoperativ återhämtning är utifrån patienters perspektiv. Fokus kommer vara på hela postoperativa perioden.  Olika kvalitativa metoder kommer användas såsom individuella intervjuer och metasyntes. 

 

Utbildning

Leg. sjuksköterska, 1980, Karlstads univesitet

Specialistutbildning inom anestesisjukvård, 1985, Högskolan Väst

Medicine doktor i omvårdnad, 2003, Hälsouniversitetet i Linköping

Loading bibliometrics...