Ulrika Marklund

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Postdoktor i logopedi vid Institutionen för Biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) vid Linköpings universitet.  

Affilierad till enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet.  

Forskningsbeskrivning

Små barns språkliga och kommunikativa utveckling: 

  • Gestuell-lexikal utveckling hos barn med språkstörning och barn med dövhet och cochelaimplantat
  • Vuxen-barn interaktion; effekter av vuxnas språk och kommunikation på barns språkliga-kommunikativa utveckling
  • Fonologisk utveckling
  • Bedömning av tidig expressiv fonologi

Publikationer

Marklund, U., Marklund, E., & Gustavsson, L. (2021). Relationship between parents’ vowel hyperarticulation in infant-directed speech and infants’ phonetic complexity on the level of conversational turns. Frontiers in Psychology12, 2712.

Marklund, E., Marklund, U., & Gustavsson, L. (2021). An Association Between Phonetic Complexity of Infant Vocalizations and Parent Vowel Hyperarticulation. Frontiers in Psychology, 2873.

Persson, A., Marklund, U., Lohmander, A., & Flynn, T. (2021). Expressive vocabulary development in children with moderate hearing loss–the impact of auditory variables and early consonant production. Clinical Linguistics & Phonetics, 1-18.

Marklund, U. (2019) Förskolans betydelse för barns språkutveckling – en undersökning om språkutvecklande arbete på förskolor i Nacka. Nacka/Stockholm: Stockholms universitet. 

Marklund, U., (2018) Turn-taking and early phonology: Contingency in parent-child interaction and assessment of early speech production. (Doctoral dissertation, Department of Linguistics, Stockholm University).

Marklund, U., Marklund, E., Schwarz, I. C., & Lacerda, F. (2018). Introducing WCM-SE: The word complexity measure phonetically justified and adapted to Swedish. Clinical Linguistics & Phonetics, 32(11), 1042-1053.

Marklund, U., Lacerda, F., Persson, A., & Lohmander, A. (2018). The development of a vocabulary for PEEPS-SE—profiles of early expressive phonological skills for Swedish. Clinical Linguistics & Phonetics, 32(9), 844-859.

Marklund, U., Marklund, E., Lacerda, F. & Schwarz, I.-C. (2015) Pause and utterance duration in child-directed speech in relation to child vocabulary size, Journal of Child Language, 42(5), 1158-1171.

Pedagogiska meriter

Erfarenhet av undervisning, inklusive kursansvar, och handledning på grundnivå och avancerad nivå på Karolinska Institutet och Stockholms universitet, bland annat 

  • Typisk tal- och språkutveckling
  • Tal- och språkstörningar
  • Fonetisk och fonologisk analys
  • Språktestmetodik
  • Språkstimulans

Utbildning

Leg. Logoped, Lunds universitet 1992.

Filosofie doktor i fonetik, Stockholms universitet 2018.

Avhandling:

Marklund, U., (2018) Turn-taking and early phonology: Contingency in parent-child interaction and assessment of early speech production. (Doctoral dissertation, Department of Linguistics, Stockholm University).