Ulrik Sartipy bild

Ulrik Sartipy

Adjungerad professor

Forskningsbeskrivning

Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier

Vår forskning syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse för prognos efter hjärtkirurgi. Vi använder epidemiologiska metoder och sammanlänkar kliniskt relevant information från flera nationella hälsodataregister. Målsättningen är att genom ökad kunskap bidra till förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos patienter som genomgår hjärtkirurgi. Vi intresserar oss särskilt för depression, diabetes, njurfunktion och transfusion av blodprodukter.

ClinicalTrials.gov

Aortaklaffproteser

Vid aortaklaffsjukdom är det många gånger nödvändigt att genomgå hjärtkirurgi för att avlägsna den sjuka aortaklaffen och ersätta den med en konstgjord hjärtklaff (aortaklaffprotes). Idag styrs valet av protes i stor utsträckning av patientens ålder. Projektet undersöker protesspecifika faktorer som är relaterade till sjuklighet och död efter aortaklaffoperation. Vi undersöker också skillnader i långtidsresultat efter implantation av olika protestyper. Målsättningen är att ökad kunskap och förståelse om olika aortaklaffprotesers egenskaper skall leda till ett bättre val av klaffprotes för den enskilda patienten.

Riskmodeller vid hjärtsvikt

Riskprediktionsmodeller för överlevnad hos patienter med hjärtsvikt hjälper läkare att bedöma prognos, vilket i sin tur är nödvändigt inför beslut om avancerad hjärtsviktsbehandling som till exempel mekanisk stödpump eller hjärttransplantation. Projektet drivs i sambete med Lars Lund och avser att dels utvärdera nya riskmodeller samt att validera befintliga riskmodeller i nya patientgrupper.

 

Läs mer om forskning inom thoraxkirurgi.

Utbildning

1992 Fil kand examen, Kemi, Göteborgs Universitet

1997 Läkarexamen, Karolinska Institutet

1999 Leg läkare

2006 Specialist i Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2007 Med dr, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

2009 Docent, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

  • Ingegerd & Viking Olov Björk Scholarship for Thoracic and Cardiovascular Research 2013
  • Forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne 2016