Om mig

Jag är professor i medicinsk etik vid Etikenheten och arbetar inom min forskning främst med etiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande, folkhälsoetik och den praktiska etikens metodologi. Jag har för närvarande ett anslag från Vetenskapsrådet för att tillsammans med medarbetare samla in och diskuterar patienters uppfattning om beslutsfattande och precisionsmedicin. Det sker inom projektet MEET-AML som består av 6 st. europeiska partners och är finansierat av ERAPerMed. Fr.o.m. mars 2023 arbetar jag också i ett annat ERAPerMed-projekt som handlar om att anpassa interventioner för att mildra tidiga MS-symptom.

Jag undervisar på flera kurser vid läkarprogrammet och andra utbildningar inom KI såväl som för anställda inom hälso- och sjukvården. Jag är också medlem i Karolinska universitetsjukhusets etikråd, SBUs vetenskapliga råd samt i etikkommitten för den europeiska forskningsinfrastrukturen för personcentrerad medicin (EATRIS PLUS).