Om mig

Jag är professor i medicinsk etik vid Etikenheten och arbetar inom min forskning främst med etiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande, folkhälsoetik och den praktiska etikens metodologi. För närvarande leder jag en grupp som samlar in och diskuterar patienters uppfattning om beslutsfattande och precisionsmedicin. Det sker inom projektet MEET-AML som består av 6 st. europeiska partners och är finansierat av ERAPerMed.

Jag undervisar på flera kurser vid läkarprogrammet och andra utbildningar inom KI såväl som för anställda inom hälso- och sjukvården. Jag är också medlem i Karolinska universitetsjukhusets etikråd, det vetenskapliga rådet vid SBU samt i etikkommitten för den europeiska forskningsinfrastrukturen för personcentrerad medicin (EATRIS PLUS).