Ulrica von Thiele Schwarz (Photo J Wulff)

Ulrica von Thiele Schwarz

Senior forskare

Psykolog och professor i psykologi som brinner för att forskning ska komma till praktisk användning

Om mig

Jag är professor i psykologi vid Mälardalens universitet, docent i psykologi och legitimerad psykolog med en bakgrund i företagshälsovården. Mitt forskningsfokus är på intervention, implementering och förbättringsvetenskap, med särskilt fokus på hur detta kan förstås och utvecklas utifrån psykologisk kunskap.  Jag startade forskningsgruppen Procome tillsammans med Henna Hasson 2012. Numera har jag min huvudsakliga verksamhet vid Mälardalens Universitet men fortsätter vara en stolt medlem i Procome.

 

Forskningsbeskrivning

Jag är involverad i flera olika forskningsprojekt med det övergripande syftet att öka vår förståelse för hur man kan åstadkomma förbättringar i serviceutfall, medarbetarhälsa och produktivitet.

Ett av mina forskningsintressen rör hur hälso- och sjukvården kan optimera användandet av evidens; alltså, hur vi kan säkerställa att rätt person får rätt insats i rätt tid. Jag är särskilt intresserad av hur man kan balansera följsamhet till en specifik metod med anpassningar till de förutsättningar och möjligheter som finns i varje enskild organisation.

En annan forskningslinje rör sambandet mellan process- och omgivningsförhållande och utfallet av interventioner. Vi har flera projekt kring det, finansierade av AFA Försäkring, Forte, KI-KID och NOS-HS. Flera av dem är internationella samarbeten.

Några av de projekt jag är för närvande är involverad i.

•Anpassning och följsamhet på vägen från forskning til)l praktik: betydelsen för patienter, medarbetare, hälso- och sjukvårdssystemet och utvärdering (VR)

•Anpassning/följsamhet ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv

•Understanding the value of adhering or adapting evidence-based interventions – an experimental decision making study (Forte)

•“Vanans makt? Att utmönstra ineffektiva metoder” (Forte) 

•What are the necessary and sufficient conditions for succeeding with an organizational occupational health intervention?” (Forte)

•Co-care: Hur kan eHälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter? Distribuerade kognitioner? Self-determination? (Kamprad; Forte)

Utbildning

2008  Filosofie Doktor i Psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 2001  Legitimerad psykolog 2000  Master of Science i Psykologi (300Hp), ~~Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Akademiska priser och utmärkelser

Vinnvård Fellow i improvement science 2013-2016