Om mig

Jag är medicine doktor i omvårdnad (2003) vid Hälsouniversitetet i Linköping, docent i perioperativ omvårdnad (2009) och professor i omvårdnad 2012-2018 vid Örebro universitet och professor i omvårdnad sedan 2018 vid Karolinska Insitutet. Min anställning vid Karolinska institutet är en förenad anställning med Karolinska universitetssjukhuset där jag arbetar som universitetssjuksköterska och specialistsjuksköterska vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är på perioperativ vård med fokus på postoperativ återhämtning och specifikt postoperative neurokognitiv återhämtning. Jag bedriver klinisk forskning utifrån ett personcentrerat synsätt. Jag leder forskargruppen Perioperativ vård https://ki.se/nvs/perioperativ-vard  vilken fokuserar på att identifiera sårbara grupper av personer som genomgår kirurgi och att utveckla samt testa personcentrerade, patientsäkra, kostnadseffektiva eHälso-lösningar i syfte att systematiskt följa upp och stötta patienten i hens postoperativa återhämtning.

Utbildning

Leg. sjuksköterska, 1980, Karlstads universitet, specialistutbildning inom anestesisjukvård, 1985, Högskolan Väst och Medicine doktor i omvårdnad, 2003, Hälsouniversitetet i Linköping