Skip to main content

Om mig

Som administrativ chef har jag ett övergripande ansvar för institutionens administrativa verksamhet.

Länk till hemsidan. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenheten, forskarutbildningsadministration, forskarskolor, arkiv- och registratur samt IT.

I min roll som administrativ chef ingår jag i institutionens ledningsgrupp, chefsgrupp, samverkansgrupp samt institutionsrådet.

Jag har lång erfarenhet av arbete med organisationsförändring- och utvecklingsarbete, ledarskap och ledarskapsutveckling samt övergripande HR-frågor från min tidigare anställning som personalchef vid institutionen.

Utbildning

FEI - HR-ekonom, personalchefsutbildning

SU - personalarbete

KTH - ekonomi för chefer

Loading bibliometrics...