Skip to main content
ulla.jpg

Ulla Cronfalk-Hernlund

Samordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som administrativ chef har jag ett övergripande ansvar för institutionens administrativa verksamhet.

Länk till hemsidan. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenheten, forskarutbildningsadministration, forskarskolor, arkiv- och registratur samt IT.

I min roll som administrativ chef ingår jag i institutionens ledningsgrupp, chefsgrupp, samverkansgrupp samt institutionsrådet.

Jag har lång erfarenhet av arbete med organisationsförändring- och utvecklingsarbete, ledarskap och ledarskapsutveckling samt övergripande HR-frågor från min tidigare anställning som personalchef vid institutionen.

Utbildning

FEI - HR-ekonom, personalchefsutbildning

SU - personalarbete

KTH - ekonomi för chefer

Loading bibliometrics...