Om mig

Jag arbetar med International Staff Services (f.d. Visiting Researcher Services) och ger information och stöd till mottagande institutioner och internationella forskare samt stödjer utbildningsadministration i migrationsfrågor. 

Jag är kontaktperson för Euraxess Service Center vid KI och sammankallande i migrationsgruppen i Euraxess nätverket.