Om mig

Sedan år 2002 arbetar jag som projektkoordinator på Enheten för Uppdragsutbildning(f.d Karolinska Education AB). Mina främsta uppgifter på enheten är att koordinera all uppdragsutbildning mot  institutionerna och de kursansvariga, våra kunder och deltagare. Att vara en stödjande och service inriktad person som ger bra vägledning i de olika projekten – att vara en mäklare mellan institution och kund.

Jag är utbildad röntgensjuksköterska, vårdlärare. Erfarenhet av undervisning , har arbetat med utbildning och undervistat blivande sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor vid Hälsohögskolan i Stockholm sedan1988. Jag har arbetat på Karolinska Institutet sedan 1 januari 1998 då Hälsohögskolan gick ihop med Karolinska Institutet. Arbetade då som universitetsadjunkt på Institutionen för omvårdnad( idag Inst NVS).

Kontakta mig om du är intresserad och har olika förfrågningar om uppdragsutbildning.