Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och sedan 2014 docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning. Min  nuvarande anställning har jag inom Region Stockholm, där jag är FoU-koordinator för barn- och ungdomspsykiatrin. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND, driver jag ett forskningsprojekt om övergången till vuxenlivet för unga personer med neuropsykiatriska tillstånd. Jag är även anknuten till Uppsala Universitet, där jag leder en longitudinell studie kring tonårsdepression. Under åren 2011 till 2017 var jag anställd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen, och har arbetet med ett flertal HTA-rapporter och nationella riktlinjer inom psykiatriområdet.