Porträtt Tove Wahlund

Tove Wahlund

Adjunkt

Om mig

Medicine doktor (Karolinska institutet), leg. psykolog (Stockholms universitet),

Vid avdelningen för psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och Pia Enebrinks forskargrupp, KI, arbetar jag med undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskning inom klinisk psykologi. Som psykolog har jag arbetat kliniskt inom primärvård samt barn- och vuxenpsykiatrin.

Forskningsbeskrivning

Jag har ett brett kliniskt forskningsintresse. Ohjälpsam oro är ett vanligt psykologiskt fenomen som förekommer hos både unga och vuxna. Att besväras av stark och svårkontrollerad oro kan öka risken för annan psykisk ohälsa, sömnstörningar och missbruk. I min forskning undersöker jag bl a teoridrivna psykologiska behandlingar för oro hos ungdomar och vuxna. Jag vill veta hur hur dessa behandlingar påverkar oro och sekundära symtom som ångest och depression samt hur de upplevs av patienterna. 

Jag arbetar även bl a med utveckling och prövning av föräldrastödsprogram och utvärdering av psykologiskt stöd för personer som genomgått öppen hjärtkirurgi.

Utöver klinisk psykologisk forskning är jag intresserad av hur kontextuella faktorer (t ex klimatförändringarna) påverkar psykisk hälsa.

Pedagogiska meriter

  • Kursansvarig för kurs i psykologi på KI:s arbetsterapeutprogram
  • Kunsansvarig för fristående kurs i behandling av psykisk ohälsa inom primärvården
  • Undervisar på KI:s psykologprogram

Utbildning

  • Leg. psykolog, examen från Stockholms universitet 2008. 
  • Med. dr., examen från Karolinska institutet 2020.

Akademiska priser och utmärkelser

Utöver forskning i klinisk psykologi har jag ett stort intresse för klimat- och hållbarhetsfrågor, både som frågor i sin egen rätt men även kopplade till psykisk ohälsa och undervisning. Hållbar utveckling är en fråga som spänner över många olika ämnesområden. I maj 2019 tilldelades jag Institutionen för klinisk neurovetenskaps pris EiNAR för klimatarbete. Jag har varit med och grundat klimatnätverket vid KI, ett öppet nätverk för alla på KI som är intresserade av klimatfrågan.