Porträtt Tove Wahlund

Tove Wahlund

Adjunkt

Om mig

Jag är medicine doktor från KI (disputerad 2020) samt leg. psykolog, utbildad vid Stockholms universitet och legitimerad sedan 2009.

Just nu delar jag min tid mellan klinisk forskning och undervisning på sektionen för psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI. Jag har även arbetat kliniskt inom både barn- och vuxenpsykiatrin.

Utöver klinisk psykologisk forskning är jag intresserad av frågor som rör klimatförändringarna och hållbarhet, och dess koppling till psykisk hälsa och utbildning. Jag har varit med och grundat klimatnätverket vid KI, ett öppet nätverk för alla på KI som är intresserade av klimatfrågan.

Forskningsbeskrivning

Överdriven oro är ett vanligt psykologiskt fenomen som förekommer hos både unga och vuxna. Att besväras av överdriven oro kan öka risken för annan psykisk ohälsa, sömnstörningar och missbruk. I min forskning undersöker jag teoridrivna psykologiska behandlingar för överdriven oro hos ungdomar och vuxna. Jag vill veta hur hur dessa behandlingar påverkar oro och sekundära symtom som ångest och depression samt hur de upplevs av patienterna. 

För närvarande arbetar jag med en klinisk studie av internetförmedlad behandling för ungdomar med överdriven oro inom ramen för Barninternetprojektet vid BUP: https://www.bup.se/om-oss/forskning-och-utveckling/barninternetprojektet/pagaende-studier/bip-oro/

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarig för en kurs i psykologi på KI:s arbetsterapeutprogram och jag undervisar på KI:s psykologprogram. Jag undervisar även regelbundet på BUP:s specialistutbildning för psykologer och hos privata aktörer. Jag har varit klinisk handledare i studier av psykologiska behandlingar för generaliserat ångestsyndrom (GAD) och oro samt handledare för flera masterstudenter.

Akademiska priser och utmärkelser

Utöver forskning i klinisk psykologi har jag ett stort intresse för klimat- och hållbarhetsfrågor, både som frågor i sin egen rätt men även kopplade till psykisk ohälsa och undervisning. Hållbar utveckling är en fråga som spänner över många olika ämnesområden. I maj 2019 tilldelades jag Institutionen för klinisk neurovetenskaps pris EiNAR för klimatarbete.