Tove Älvemark Asp Foto

Tove Älvemark Asp

Stiftelseansvarig

Ansvarig för stiftelse- och donationsförvaltningen vid KI. Handläggare för utlysningar av interna medel från KI Stiftelser & Fonder. 

Om mig

Hanterar donationer till KI i form av testamenten, minnesgåvor samt större donationer från privatpersoner och företag. Detta i samarbete med Development Office. Ansvarar för redovisning och administration av KI:s anknutna stiftelser. 

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor kring donationer och testamenten. 

Utbildning

Civilekonom.