torkel_forskning.jpg

Torkel Carlsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag jobbar som barn- och ungdomspsykiater på PRIMA i Handen, sydost om Stockholm. Idag ser jag mig själv som en kliniker med ett stort engagemang för de barn och ungdomar jag möter i min kliniska vardag. Det är min önskan att kombinera mina doktorandstudier och mitt doktorandprojekt med fortsatt klinisk verksamhet för att uppnå det högre målet att vara en klinisk forskare som överbryggar klyftan mellan forskning och klinik inom barn och ungdomspsykiatri.

Forskningsbeskrivning

Eftersom utvecklingsrelaterade störningar visar sig tidigt i livet är det naturligt för mig att fokusera uppmärksamheten där. Jag har gått med i det pågående RATSS-projektetKIND, och studerar tidiga medicinska händelser och möjliga miljömässiga orsaker till autism.

Pedagogiska meriter

Sedan 2016 och fortgående håller jag workshop 1 gång per termin i klinisk barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet för sistaårsstudenter på psykologprogrammet, Stockholms Universitet 

Utbildning

  • 2000 - 2007   Läkarexamen vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
  • 2010 - 2017  Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Socialstyrelsen, Sverige