Torbjörn Åkerstedt

Torbjörn Åkerstedt

Professor

Forskning kring sömnkvalitet, sömnlängd och sömnstörning, vad betyder de för funktionsförmåga, hälsa och mortalitet. Hur påverkar ålder, kön, stress, arbetstider? Vad är objektivt god sömn?

Om mig

Senior professor or psychology, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.

Researcher, Stress Research Institute, Department of psychology, Stockholm University, Stockholm Sweden

Forskningsbeskrivning

Forskning - projekt och delprojekt

  1. Den rapporterade sömnlängdens och sömnkvalitetens betydelse för överlevnad och sjukdomar som demens, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, cancer, mm. Inflytande av ålder, pensionering, yrke, kön, mfl  faktorer sambanden med dödlighet och ålder. Nära relaterat till ovanstående är att identifiera optimal sömnlängd (ur mortailitetsperspektiv) och vilka faktorer som påverkar. Är det lika stor risk att avlida med kort och lång sömn? Vad spelar helgsömnen för roll för mortaliteten.
  2. Den fysiologiska representationen av vad som utgör bra sömn. Här genomförs polysomnografi (PSG), dvs registrering av EEG, EOG (ögonrörelser) och EMG för att ge information om sömnstadier, uppvaknanden, sömneffektivitet, mm. Avsikten är att komma fram till vilka PSG-variabler som kan kopplas till rapporterad sömnstörning. Här ingår studier PSG-data från hundratals män och kvinnor, liksom av patienter under behandling. Viktiga delfrågor är könsskillnader, åldersskillnader, effekter av stress. Speciella frågeställningar rör om kvinnor verkligen sover objektivt sämre än män, om äldre verkligen är så objektivt sömnstörda som rapporteras, hur negativt stress är för sömnen, vad i den objektiva sömnen som förbättras med Kognitiv Beteendeterapeutisk behandling av insomni,
  3. Trötthet och sömnighet, båda ganska försummade forskningsområden, men som börjar komma i fokus. Frågeställningar rör: Hur farligt är sömnighet i trafiken? Hur förändras trötthet och sömnighet med ålder (det ser ut som om man blir mindre trött med ökad ålder, t.ex). Hur trötthetsframkallande är olika flygschemakarakteristika för piloter och kabinpersonal. Kan man förutsäga trötthet/sömnighet utifrån kunskap om arbetstider? Vilka faktorer driver trötthet/sömnighet (sömn, stress, fysiskt arbete, långa arbetstider, sjukdom)? Hur ser den trötta hjärnan ut, vilka hjärnstrukturer ändrar sin aktivitet? Vilka skiftschemakarakteristika (natt, långa pass, etc) utgör de stora problemen för dem som arbetar skift. Innebär Nattarbete en ökad risk att avlida och påverkas detta av rollen som arbetare/tjänsteman eller kön?

Många av projekten drivs i samarbete med andra, t.ex Uppsala Universitet (Prof Eva Lindberg), Stockholms Universitet (Dr Johanna Schwarz, Prof Hui-Xin Wang, Prof Göran Kecklund), Karolinska institutet (Prof Viktor Kaldo, Doc Susanna Jernelöw, Dr Anna-Karin Hedström, Doc Ylva Trolle-Lageros), Finska arbetshälsoinstitutet (Prof Mikael Sallinen), Universitetet i Milano/Bicocca (Prof Rino Bellocco), Tyska flygforskningsinstitutet (DLR, Prof Daniel Aeschbach), Nederländska flygforskningsinstitutet (NLR, Dr Henk van Dijk). 

 Forskningen sponsras av Forte, AFA, EU, mfl

Publikationer 2019-2020

Akerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, et al. Gray Matter Volume Correlates of Sleepiness: A Voxel-Based Morphometry Study in Younger and Older Adults. Nat Sci Sleep. 2020;12:289-298.

Akerstedt T, Mittendorfer-Rutz E, Rahman S. Sleep disturbance and work-related mental strain: A national prospective cohort study of the prediction of subsequent long-term sickness absence, disability pension and mortality. Scand J Public Health. 2020:1403494820911813.

Akerstedt T, Narusyte J, Svedberg P. Night work, mortality, and the link to occupational group and sex. Scand J Work Environ Health. 2020.

Garefelt J, Platts LG, Hyde M, Magnusson Hanson LL, Westerlund H, Akerstedt T. Reciprocal relations between work stress and insomnia symptoms: A prospective study. J Sleep Res. 2020;29(2):e12949.

Ghilotti F, Bellocco R, Trolle Lagerros Y, et al. Relationship between sleep characteristics and markers of inflammation in Swedish women from the general population. J Sleep Res. 2020:e13093.

Hedstrom AK, Hossjer O, Trolle Lagerros Y, Akerstedt T. Short- and long-term mortality following hypnotic use. J Sleep Res. 2020:e13061.

Lasselin J, Karshikoff B, Axelsson J, et al. Fatigue and sleepiness responses to experimental inflammation and exploratory analysis of the effect of baseline inflammation in healthy humans. Brain Behav Immun. 2020;83:309-314.

Sallinen M, Pylkkonen M, Puttonen S, Sihvola M, Akerstedt T. Are long-haul truck drivers unusually alert? A comparison with long-haul airline pilots. Accid Anal Prev. 2020;137:105442.

Sevilla-Cermeno L, Isomura K, Larsson H, et al. Insomnia in obsessive-compulsive disorder: A Swedish population-based cohort study. J Affect Disord. 2020;266:413-416.

Tettamanti G, Auvinen A, Akerstedt T, et al. Long-term effect of mobile phone use on sleep quality: Results from the cohort study of mobile phone use and health (COSMOS). Environ Int. 2020:105687.

Ahlstrom C, Solis-Marcos I, Nilsson E, Akerstedt T. The impact of driver sleepiness on fixation-related brain potentials. J Sleep Res. 2019:e12962.

Akerstedt T. Shift Work - Sleepiness and Sleep in Transport. Sleep Med Clin. 2019;14(4):413-421.

Akerstedt T, Discacciati A, Habel H, Westerlund H. Psychosocial work demands and physical workload decrease with ageing in blue-collar and white-collar workers: a prospective study based on the SLOSH cohort. BMJ Open. 2019;9(9):e030918.

Akerstedt T, Ghilotti F, Grotta A, et al. Sleep duration and mortality - Does weekend sleep matter? J Sleep Res. 2019;28(1):e12712.

Akerstedt T, Schwarz J, Gruber G, Theorell-Haglow J, Lindberg E. Short sleep-poor sleep? A polysomnographic study in a large population-based sample of women. J Sleep Res. 2019;28(4):e12812.

Andreasson A, Karshikoff B, Lidberg L, et al. The effect of a transient immune activation on subjective health perception in two placebo controlled randomised experiments. PLoS One. 2019;14(3):e0212313.

Andreasson A, Schiller H, Akerstedt T, Berntson E, Kecklund G, Lekander M. Brief report: Contemplate your symptoms and re-evaluate your health. A study on working adults. J Health Psychol. 2019;24(11):1562-1567.

Gerhardsson A, Akerstedt T, Axelsson J, Fischer H, Lekander M, Schwarz J. Effect of sleep deprivation on emotional working memory. J Sleep Res. 2019;28(1):e12744.

Gerhardsson A, Fischer H, Lekander M, et al. Positivity Effect and Working Memory Performance Remains Intact in Older Adults After Sleep Deprivation. Front Psychol. 2019;10:605.

Hedstrom AK, Bellocco R, Ye W, Trolle Lagerros Y, Akerstedt T. Association Between Insomnia And Mortality Is Only Evident Among Long Sleepers. Nat Sci Sleep. 2019;11:333-342.

Lindsater E, Axelsson E, Salomonsson S, et al. Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2019;21(9):e14675.

Lowden A, Nagai R, Akerstedt T, Hansson Mild K, Hillert L. Effects of evening exposure to electromagnetic fields emitted by 3G mobile phones on health and night sleep EEG architecture. J Sleep Res. 2019;28(4):e12813.

Qvist N, Bergstrom I, Akerstedt T, Persson J, Konradsen H, Forss A. From being restrained to recapturing vitality: non-western immigrant women's experiences of undergoing vitamin D treatment after childbirth. Int J Qual Stud Health Well-being. 2019;14(1):1632111.

Schwarz J, Axelsson J, Gerhardsson A, et al. Mood impairment is stronger in young than in older adults after sleep deprivation. J Sleep Res. 2019;28(4):e12801.

Tamm S, Nilsonne G, Schwarz J, et al. Sleep restriction caused impaired emotional regulation without detectable brain activation changes-a functional magnetic resonance imaging study. R Soc Open Sci. 2019;6(3):181704.