Tony Pansell

Tony Pansell

Lektor/optiker

Telefon:
Mobil:
070-4495619

Om mig

Kombinationsanställning som lektor och forskargruppsledare vid Marianne Bernadotte Centrum, Karolinska Institutet samt optiker på Klinik 1/Neuroögon på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Forskningsbeskrivning

Temat för min forskning är synfunktion och ögonrörelsekontroll. Jag använder ögonrörelser som en metod för att förstå hur hjärnan fungerar i friskt tillstånd och hur synen drabbas av en hjärnskada. I nedan angivna projekt sker nu:

1) beskrivning av ögonrörelseresponsen till huvudrörelser (vestibulär) och bildlutning (visuell) i synfältet.

2) beskrivning av visuell yrsel (överkänslighet för visuell rörelse i synfältet) och kartläggning av den typiska responsen till visuell stimulering hos den friska personen. Studierna övergår under 2020 till beskrivning av motsvarande respons hos patienter med visuell yrsel.

3) kartlägga de neurala mekanismerna för hur syn- och vestibulär stimulering integreras på hjärnstamsnivå. Detta projekt sker i samarbete med Sten Grillner laboratorierna vid Institutionen för neurologi, KI.

4) hur vi genom synrehabilitering av hjärnskadade patienter kan återvinna den synförmåga som förlorats med målet att återgå till skola och jobb. Dessa projekt sker i samarbete med Rehabiliteringsmedicin för hjärnskador vid Danderyds sjukhus.

Pedagogiska meriter

Av Medicinska Föreningen (MF) utsedd till Mäster 2011 - en pedagogisk utmärkelse där studenterna på KI röstar fram en uppskattad lärare.

Kursansvar för kursen Neurooptometri på magisterutbildningen i optometri. Undervisar inom basal synfunktion och synperception, klinisk undervisning i undersökningsmetodik och behandling. Undervisar för optiker, läkare, ortoptister och ögonsjuksköterskor samt på ST-program oftalmologi, neurootologi, neurologer och allmänmedicin.

Utbildning

Företagsekonomi, Karlstad Universitet, 1995

Optikerutbildning, Karolinska Institutet, 1996-99

Disputerade på avhandlingen "Ocular counter-rolling during head tilt", Karolinska Institutet, 2003

Akademiska priser och utmärkelser

Mäster 2011 - Medicinska Föreningens pedagogiska utmärkelse till lärare vid Karolinska Institutet.