Tony Pansell

Tony Pansell

Lektor/optiker

Telefon:
Mobil:
070-4495619

Om mig

Kombinationsanställning som lektor och forskargruppsledare vid Marianne Bernadotte Centrum, Karolinska Institutet samt optiker på Klinik 1/Ögonneurologiska sektionen vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Forskningsbeskrivning

Temat för min forskning är synfunktion och ögonrörelsekontroll. Jag använder ögonrörelser som en metod för att förstå hur hjärnan fungerar i friskt tillstånd och hur synen drabbas av förvärvade hjärnskador. I nedan angivna projekt sker nu:

1) beskrivning av ögonrörelseresponsen till huvudrörelser (vestibulär) och bildlutning (visuell) i synfältet hos friska försökspersoner och hos patienter med förvärvade hjärnskador och som lider av visuell överkänslighet för rörelse i synfältet, s.k. visuell yrsel. Målet är att öka förståelsen för tillståndet och finna objektiva kliniska mått som kan identifiera visuell yrsel och särskilja denna från annan orsak till yrsel.

2) kartläggning av tidiga och sena ögon- och synförändringar vid förvärvade hjärnskador. Fokus i dessa projekt ligger på binokulära ögonrörelsestörningar och kopplingen mot kognitiva funktionsstörningar samt balansrubbningar. Dessa projekt sker i samarbete med Djurgården Hockey och Järpens Alpingymnasium. Mätningar sker före och efter skada.

3) kartläggning av tidiga neuro-retinala och pupillomotoriska förändringar vid förvärvade hjärnskador. Detta projekt sker i samarbete med Djurgården Hockeys ungdomslag och studien är longitudinell (3-4 år). Syn- och ögonmätningar sker vid projektstart och projektslut.

4) beskrivning av färgfilterbehandling vid synperceptuella störningar hos patienter med förvärvade sjukdomar och skador på hjärnan. I projektet använder vi oss av den s.k. Intuitive Colorimeter och tillpassar patienter med skräddarsydda filterlösningar för att utvärdera subjektiva och objektiva förändringar med behandlingen. Projektet sker i samarbete med Cerium Technology, UK.

Utöver dessa projekt beskrivna ovan är jag involverad i flera andra projekt med bl.a. kollegor på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Pedagogiska meriter

Av Medicinska Föreningen (MF) utsedd till Mäster 2011 - en pedagogisk utmärkelse där studenterna på KI röstar fram en uppskattad lärare.

Kursansvar för kursen Neurooptometri på magisterutbildningen i optometri. Undervisar inom basal synfunktion och synperception, klinisk undervisning i undersökningsmetodik och behandling. Undervisar för optiker, läkare, ortoptister och ögonsjuksköterskor samt på ST-program oftalmologi, neurootologi, neurologer och allmänmedicin.

Utbildning

Företagsekonomi, Karlstad Universitet, 1995

Optikerutbildning, Karolinska Institutet, 1996-99

Disputerade på avhandlingen "Ocular counter-rolling during head tilt", Karolinska Institutet, 2003

Akademiska priser och utmärkelser

Mäster 2011 - Medicinska Föreningens pedagogiska utmärkelse till lärare vid Karolinska Institutet.