Tony Bohman

Tony Bohman

Assisterande lektor

PhD i Medicinsk vetenskap, legitimerad fysioterapeut

Om mig

Adjunkt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för fysioterapi, PhD i Medicinsk vetenskap (epidemiologi och biostatistik), legitimerad sjukgymnast med specialisering i ortopedisk manuell terapi

Jag är sedan 1987 legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och har fram till 2008 huvudsakligen arbetat som privatpraktiserande kliniker med inriktning på ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Hösten 2008 startade jag mina doktorandstudier i Nationella forskarskolan för vård och omsorg, registrerad vid Institutet för miljömedicin (IMM), KI. Jag försvarade min avhandling “Back and neck pain. Factors of importance for the prognosis” i oktober 2013.

Sedan 2011 har jag en anställning som adjunkt vid sektionen för fysioterapi, där jag huvudsakligen undervisar och handleder studenter på grundnivå men även en del på avancerad nivå. Jag kombinerar jag min anställning på KI (50%) med en tjänst som lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna (HDa) (50%).

Forskningsbeskrivning

I min forskning har jag huvudsakligen arbetat med epidemiologiska metoder för att studera effekten av fysiska aktivitet och andra livsstilsfaktorer på risk och prognos i relation till smärta och dysfunktion i rygg och nacke, såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett kliniskt perspektiv. Jag har även ett specifikt intresse inom idrott och idrottsmedicin där jag bla studerat reliabilitet och validitite av styrketester.  Jag är medlem i två forskargrupper: Muskuloskeletal problematik ur ett biopsykosocialt perspektiv vid KI och DU/pain vid Forskningscentrum för folkhälsa och idrott (RePS) vid Högskolan Dalarna. I DU/pain bedriver vi forskning gällande långvarig smärta och multimodal smärtrehabilitering.  

Pedagogiska meriter

Min undervisning innefattar muskuloskeletal hälsa, fysisk aktivitet/träning, idrottsmedicin, medicinsk vetenskap (epidemiologi/biostatistik) samt vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande.  Vid Högskolan Dalarna är jag programansvarig för Magisterprogrammet i fysioterapi, 60 Hp.

Utbildning

2021, Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning II, BHU II, 7,5 hp

2014, Grundläggande högskolepedagogik, 7,5 hp

2013, Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, epidemiologi och biostatistik; "Back and Neck Pain. Factors of importance for the prognosis.", Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. Handledare; professor Lars Alfredsson, PhD Eva Skillgate, professor Eva Vingård, professor Irene Jensen

2012, Specialist inom ortopedisk manuell terapi, Fysioterapeuterna

2003, Magisterexamen i Biologi (akvatisk ekologi och ekotoxikologi), Stockholms Universitet

1987, Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet