Skip to main content
Tony Pansell

Tony Pansell

Lektor/optiker

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Uppvuxen i Eksjö och föräldrarnas optikerbutik vid torget. Som 12-åring började jag att slipa glasögon till alla lumparkillar som ryckt in på regementena i Eksjö. Flyttade till Karlstad och pluggade ekonomi innan flytten till Stockholm och KI 1996. Planen var att utbilda mig till optiker och flytta hem till Eksjö och ta över firman. Än så länge bor jag kvar i Stockholm (och butiken i Eksjö är såld)  

Forskningsbeskrivning

Ögonrörelsekontroll

Temat för forskningen är ögonrörelsekontroll. Vi använder ögonrörelser för att bättre förstå hjärnan och synsystemet hos friska försökspersoner och patienter med skador och sjukdomar i hjärnan. Enkelt förklarat stimulerar vi hjärnan antingen via synsinnet eller via balansorganet och studerar den ögonmotoriska responsen. Typiska utfallsmått är latens till respons, ögonacceleration och precisionen på ögonrörelsen.

Pedagogiska meriter

Av Medicinska Föreningen (MF) utsedd till Mäster 2011 - en pedagogisk utmärkelse där studenterna på KI röstar fram en uppskattad lärare.

Jag undervisar i ämnena basal synfunktion, synperception, klinisk undervisning i undersökningsmetodik och behandling samt i beskrivande och analytisk statistik.

Jag undervisar på programmen/kurser för optiker-, läkare-, ortoptist- och ögonsjuksköterskor.

Utbildning

Företagsekonomi, 1995

Optikerutbildning, 1999

Disputerade på avhandlingen "Ocular counter-rolling during head tilt" 2003

Akademiska priser och utmärkelser

Mäster 2011 - Medicinska Föreningens pedagogiska utmärkelse till lärare vid Karolinska Institutet.

Loading bibliometrics...