Skip to main content
1tonynarbildgronklitt170814.jpg

PhD i Medicinsk vetenskap, legitimerad sjukgymnast

Tony Bohman

Adjunkt

PhD i Medicinsk vetenskap, legitimerad sjukgymnast

Om mig

Adjunkt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, PhD i Medicinsk vetenskap (epidemiologi och biostatistik), legitimerad sjukgymnast med specialisering i ortopedisk manuell terapi

Jag är sedan 1987 legitimerad sjukgymnast och har fram till 2008 huvudsakligen arbetat som privatpraktiserande kliniker med inriktning på ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Hösten 2008 startade jag mina doktorandstudier i Nationella forskarskolan för vård och omsorg, registrerad vid Institutet för miljömedicin (IMM), KI. Jag försvarade min avhandling “Back and neck pain. Factors of importance for the prognosis” i oktober 2013.

Sedan 2011 har jag en anställning som adjunkt vid sektionen för fysioterapi, där jag huvudsakligen undervisar och handleder studenter på grundnivå men även en del på avancerad nivå.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har hittills varit inriktad på prognostiska faktorer relaterade till smärta i ryggen och nacken såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett kliniskt perspektiv. Vidare, så är jag intresserad av forskning inom  fysisk aktivitet, hälsosam livsstil och idrott/idrottsmedicin. Jag har för närvarande en deltids postdoktor position (60%) i ”MUSIC” gruppen (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center), Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, IMM, KI. Postdoktor projektet ”Långvarig funktionsnedsättande smärta i rygg och nacke samt psykisk ohälsa – identifiering av modifierbara faktorer som påverkar risk och prognos” finansieras av AFA och leds av professor Eva Skillgate.

Pedagogiska meriter

Min undervisning innefattar muskuloskeletal hälsa, fysisk aktivitet/träning, idrottsmedicin och medicinsk vetenskap (epidemiologi och biostatistik).

Utbildning

2014, Grundläggande högskolepedagogik, 7,5 hp

2013, Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, epidemiologi och biostatistik; "Back and Neck Pain. Factors of importance for the prognosis.", Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. Handledare; professor Lars Alfredsson, PhD Eva Skillgate, professor Eva Vingård, professor Irene Jensen

2012, Specialist inom ortopedisk manuell terapi, Fysioterapeuterna

2003, Magisterexamen i Biologi (akvatisk ekologi och ekotoxikologi), Stockholms Universitet

1987, Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...