Tomas Wester

Tomas Wester

Professor/överläkare

Forskningsbeskrivning

Vår forskargrupp arbetar med missbildningar och kirurgiska sjukdomar i magtarmkanalen hos barn, t.ex. anorektala missbildningar, Hirschsprungs sjukdom, nekrotiserande enterokolit och akut appendicit. Vi fokuserar på uppföljningsstudier där vi beskriver långtisutfallet efter den kirurgiska behandlingen. Dessa studier är viktiga för att kunna informera föräldrar om vad de kan förvänta när barn växer upp. Vidare gör vi registerstudier och interventionella studier.