Om mig

Jag arbetar med nationell marknadsföring och rekrytering på enheten Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer. Jag har tidigare arbetat med internationell marknadsföring och rekrytering på samma enhet. Innan dess arbetade jag med studentrekrytering på Södertörns Högskola. En del av mitt nuvarande uppdrag går ut på att främja KI:s arbete med breddad rekrytering. Utöver det arbetar jag även med KI:s närvaro på studiemässor och vår utbildningskatalog.