Tobias Nordström

Tobias Nordström

Anknuten till Forskning

Tobias Nordström är verksam som urolog och självständig forskare. Han är ansvarig för kliniska studier med målet att förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer.

Om mig

Jag är kliniskt verksam vid Kirurg- och Urologkliniken, Danderyds Sjukhus och behandlar män med prostatacancer och andra urologiska diagnoser. Jag är ansvarig (PI) för STHLM3MR-projektet där man studerar om en kombination av blodprov, bild-diagnostik med MR-undersökningar och så kallade riktad vävnadsprovtagning kan ersätta traditionell utredning för prostatacancer. Mitt vetenskapliga arbete inkluderar också flera projekt där existerande studiekohorter används för att studera hur klinisk praxis bedrivs och kan förbättras med bland annat nya biomarkörer och verktyg för riskbedömning. 

Forskningsbeskrivning

Avhandling: Predicting Prostate Cancer - on the use of biomarkers in Prostate Cancer Diagnostics

Utbildning

 • 2016-  Postdoc (Inst för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI)
 • 2015-  Specialistläkare Urologi (Danderyds Sjukhus AB)
 • 2015   Fellow of the European Board of Urology (FEBU)
 • 2015   Postdoc (University of California, San Francisco)
 • 2015   Medicine Doktor (Inst Kliniska vetenskaper vid Danderyds Sjukhus, KI)
 • 2013   Specialistläkare Kirurgi (Danderyds Sjukhus AB)

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2017  European Meeting on Urinary Cancers (EMUC) - Best poster award
 • 2017  Astellas Cutting Edge Award
 • 2016  European Association of Urology (EAU) Annual Meeting - Best poster award
 • 2014  StratCan International Postdoc award
 • 2011  StratCan Ph.D. award
 • 2011  Forskar-ST